Contact

 

ZIELelement

Sportlaan 42
3971NC Driebergen (Utrecht)

Email

erica@zielelement.nl

Open

Dinsdag t/m vrijdag 10-18

Afspraken kunnen helaas niet meer via app/telefoon of email worden gemaakt.
Graag via de online planner, zodat ik zeker weet dat er plek voor jou vrij is.
Heb je eerst nog vragen? Stuur gerust een mailtje.
erica@zielelement.nl

 

Heb je nog vragen?

Stuur een bericht

Wil je graag een sessie?

Online afspraak inplannen

Lekker makkelijk….. Boek hier jouw healing, natuurgeneeskundig consult of mix&match sessie.

Route
De praktijk is makkelijk bereikbaar met de auto.
Vanaf de A12 afrit 21 Driebergen-Zeist.
Daarna is het nog een paar minuutjes rijden. Zie www.routenet.nl
Parkeren mag op de oprit bij het huis. Gewoon achter het rode autootje parkeren. Ik ga toch niet weg als jij er bent.

Met openbaar vervoer;
Station Driebergen-Zeist. Daarna 20 min. lopen of met bus 56 halte’van Oosthuyselaan’ en dan 10 min. lopen. Zie www.9292ov.nl

De kleine lettertjes; AGV, privacy, wkkgz en wgbo

Kleine lettertjes ZIELelement en Praktijk Element
ZIELelement val onder natuurgeneeskundige praktijk Element. De kleine lettertjes gelden voor beiden praktijken.

Disclaimer; diensten en sessies zijn nooit een vervanging voor reguliere hulp. Neem altijd eerst contact op met een arts of medisch professional.
Op geen enkele wijze willen ik de suggestie wekken dat mijn hulp een vervanging is voor de behandeling, diagnose, adviezen of medicatie die door hen wordt gegeven. Mijn werk is geen vervanging voor reguliere zorg, maar een aanvulling daarop.

WKKGZ – Wet kwaliteit klachten geschillen zorg
Wanneer je onverhoopt een klacht hebt, dan hoor ik dit natuurlijk graag zo snel mogelijk. Ook ik kan hiervan leren en zo kunnen wij samen bespreken hoe wij de klacht kunnen oplossen.
Komen wij er samen niet uit dan treed de WKKGZ wet in werking.

Deze wet vereist dat elke zorgverlener de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Mijn praktijk heeft een WKKGZ registratie bij het NIBIG. Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. NIBIG registratie nummer: 528381

 

WGBO – Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
In deze wet staan de rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven. Het gaat over hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er bepalingen over minderjarigen, het dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de geheimhouding van persoonlijke informatie.

Privacyverklaring 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Element verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts en spoednummer (alleen in geval van nood)

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Element verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals uw gezondheidssituatie en persoonlijke situatie. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Element verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk behandelplan;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals agendaplanning en facturatie.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Element zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van 2 jaar.

 

Delen met anderen
Praktijk Element deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Element blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Praktijk Element maakt geen gebruik van cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elementpraktijk.nl. Praktijk Element zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Praktijk Element neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd cliëntdossier wat voldoet aan alle wettelijke eisen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@elementpraktijk.nl

 

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Element kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                               Sportlaan 42

Postcode en plaats:                                                              3971NC Driebergen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:            67712878

Telefoonnummer:                                                              0647460959

E-mailadres:                                                                             info@elementpraktijk.nl

 

Deze privacyverklaring is herzien op 2-11-2021 en opgesteld in het kader van de AVG wetgeving.

ZIELelement

Erica Mallee
06-47460959
erica@zielelement.nl

Sportlaan 42 Driebergen (Utrecht)

Nieuwsbrief

Maandelijks inspiratie ontvangen?